Monday, June 6, 2011     17:19
Yavuz Özmen bilimseltefsir.com

Kur'an ve Evren

Kimsenin Kur'an'ın içeriğiyle ilgilenmek için yeterli zamanı yoktur. Zaten insanların işleri/görevleri ibadetleridir. Kur'an'ı onu sahiplenmiş olmak ve aidiyet icabı ona bağlı olmak insanlara yetiyor.
Ne ilginç bir durumdur ki ihtiyaç duyulan Kur'an'i içerikli çalışmaları, bilim dünyası yapıyor. Bu çalışmalarını yaparken tabiki Kur'an'ı baz almadan merak edilen konulara fokuslanarak başlattıkları araştırmaları adeta el yordamıyla devam ettirerek bir sonuca varmaya çalışıyorlar. Cern, ilk deneylerini yapmasını müteakip yaptığı beyanatlarda "Bİr yıla kalmaz Tanrı'yı açıklayabileceğiz!" demiştiler. Fakat neredeyse kepenk kapattılar.
Çarpıştırma deneyleri sırasında elde edilecek veri, çarpıştırılan parçacıklardan arta kalan enkazdan başka şey değildi. Hem bu enkaz çok kısa bir zaman dilimi içinde kayboluveriyordu.
Kur'an, atom ve atomaltı parçacıklar hakkında kendi uygun gördüğü isimlerle doyurucu tanımlar yapıyor ve eşsiz bilgiler veriyor.

Gece/gündüz sabit durur

Evrendeki trilyonlarca yıldız etrafındaki gezegenlerin gölgeleri...

Vahiylerde anlatılan atom

Evrende hiç bir şeyin hacimsel büyüklüğü sabit değil. Sabit kalan orandır

Atomlar küçülüyor

Evrende hiç bir şeyin hacimsel büyüklüğü sabit değil. Sabit kalan orandır

Gece/gündüz sabit durur

Evrendeki trilyonlarca yıldız etrafındaki gezegenlerin gölgeleri...