Monday, June 6, 2011     17:19
Yavuz Özmen bilimseltefsir.com

Vahiyler Atomlarin Küçüldügünü Söylüyor

Atomlar küçülürken biz küçüldüğümüzü fark edemiyoruz. Kendi bedenimiz, uzunluk ölçü aletlerimiz ve renklerin dalga boyu aynı oranda küçüldüğünden mütevellit küçülme bilinemez. Çünkü referans edinilen nesneler de küçülmekte ve böylece "Sabit Durum Algısı" oluşmaktadır.

Evrendeki tüm atomların top yekün küçüldüğünün işaretini "Red-Shift / Kırmızıya Kayma" izlencesinde görüyoruz. Uzun zaman öncesinde yola çıkan fotonlar dünyaya ulaştığında hala eski boyutlarını korumaktadırlar. Bu esnada dünyadaki gözlemcinin boyutları ve renk algısı daha düşük dalga boylarına inmiş ve böylece uzaktan gelen fotonlar büyük boyutlu olarak gözlemlenmektedir.
Çarpıştırma deneyleri sırasında elde ettikleri veri, çarpıştırılan parçacıklardan arta kalan enkazdan başka şey değildi. Hem bu enkaz çok kısa bir zaman dilimi içinde kayboluveriyordu.
Kur'an, atom ve atomaltı parçacıklar hakkında kendi uygun gördüğü isimlerle doyurucu tanımlar yapıyor ve eşsiz bilgiler veriyor. Bunlardan biri ve en önemlisi atomların giderek küçüldükleridir. Öyle ki her bin yılda bir renk tayfında kayma yaratacak kadar küçülen atom çapından haber veriyor. 16.11.2018 tarihinde kamuoyuna sunulan bir haber şöyleydi: Günümüzde kilogramın tanımı, Fransa’da saklanmakta olan platinyum-iridyum alaşımlı bir nesnenin ağırlığı ile tanımlanıyor. Fakat iridyumun yarı ömrü üç aydan bile kısa olduğu için söz konusu nesnenin ağırlığı, aradan geçen 129 yılda 50 mikrogram azaldı. Bu nedenle şu anda 1 kilogram, 1000 gram yerine 999.99995 grama eşit geliyor.

Koni evren

Koni şekilli evrenin görünümü küre gibidir. .

Gece/gündüz sabit durur

Evrendeki trilyonlarca yızdız etrafındaki gezegenlerin gölgeleri...

Kur'an ve evren

Kuran, gök, yer, ins ve cinn kavramları anlatılmayı çalışılıyor.

Vahiylerde anlatılan atom

Evrende hiç bir şeyin hacimsel büyüklüğü sabit değil. Sabit kalan orandır