Monday, June 6, 2011     17:19
Yavuz Özmen bilimseltefsir.com

Vahiyler Atomlarin Küçüldügünü Söylüyor

Atomlar küçülürken biz küçüldüğümüzü fark edemiyoruz. Kendi bedenimiz, uzunluk ölçü aletlerimiz ve renklerin dalga boyu aynı oranda küçüldüğünden mütevellit küçülme bilinemez. Çünkü referans edinilen nesneler de küçülmekte ve böylece "Sabit Durum Algısı" oluşmaktadır.

Evrendeki tüm atomların top yekün küçüldüğünün işaretini "Red-Shift / Kırmızıya Kayma" izlencesinde görüyoruz. Uzun zaman öncesinde yola çıkan fotonlar dünyaya ulaştığında hala eski boyutlarını korumaktadırlar. Bu esnada dünyadaki gözlemcinin boyutları ve renk algısı daha düşük dalga boylarına inmiş ve böylece uzaktan gelen fotonlar büyük boyutlu olarak gözlemlenmektedir.

Koni evren

Koni şekilli evrenin görünümü küre gibidir. .

Gece/gündüz sabit durur

Evrendeki trilyonlarca yızdız etrafındaki gezegenlerin gölgeleri...

Kur'an ve evren

Kuran, gök, yer, ins ve cinn kavramları anlatılmayı çalışılıyor.

Vahiylerde anlatılan atom

Evrende hiç bir şeyin hacimsel büyüklüğü sabit değil. Sabit kalan orandır