Yavuz Özmen bilimseltefsir.com
------

5- 1 Fatiha

 • Fatiha-için Kur'an'ı açış suresi olduğu söylenir. Gerçekte o, Allah'ın zatını anlatan özel bir bölümdür.

 • "Bi ismi Allah" evrenin Allah zatından olduğunu bildirir. Yani başlangıcın (Big Bang) Allah ile olduğunu anlatır.

  Sonrasında Rahman'ın anlamı evrenin içinde yaratıldığı enerji denizidir. O, içindeki her şeyi yakacak ve yok edecek enerjiyi barındırır. Rahim kelimesinin anlamı ise enerji denizi içindeki benlikleri yok olmaktan korunmuş şekilde yaratmasıdır. Bu iki kelimeyi "ve" şartıyla birlikte kullanılarak var eden ve yok eden kudretin sahibi olduğunu bize bildirir.

  Rabbül alemin yani alemlerin Rabbi kavramındaki rab kelimesi terbiye eden diye çevirmek eksik ve yanlış sayılabilir. Enerji ihtiyacını karşılama eylemine Rabbülalemin / alemleri besleyen deniliyor. Dikkat ederseniz Allah nefslere "Ben sizin Allah'ınız değil miyim?" diye sormuyor, Ben sizin Rabbiniz değil miyim? diyor. Bunun sebebi, nefsler Allah'ı kabul etmeyebilir, ama kimse enerji kaynağını inkar edemeyecektir.

  Din gününü kıyamet anı ile ilişkilendirmek yanlış olur. Kıyamet için genellikle "beklenen an" deniliyor. Din günü ifadesinden bir evren günü anlaşılmamalıdır. Kur'an kitabındaki verilerin hepsini topladığımızda evrenin de sonlu olduğunu anlıyoruz. Yani bu evren ilk ve tek değil bilakis sayısız evren döngülerinin sonuncusudur. Kur'an kitabında anılan din kavramı ise atomların polarması yani onların kendi etraflarındaki dönüş yönüdür. Sağa dönüş, hak dindir.

  Atom içindeki ruhun ahiret ve dünya arasında izlediği yol, sratı müstakim yani düz yoldur. Sapma durumunda atom bütünlüğü bozulacaktır. Bu durumda gazaba uğradıklarını bu ifadeden anlıyoruz.
  Hz. Muhammed sözlerine besmele ile değil Elif Lam Ra diyerek başlıyordu.

Fatiha-1: بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillahir rahmanir rahim
Rahman ve rahim olan Allah'ın ismi ile.

Fatiha-2: الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

El hamdu lillahi rabbil alemin
Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah’adır.

Fatiha-3: الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

Er rahmanir rahim
Rahman’dır, Rahim'dir

Fatiha-4: مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ

Maliki yevmid din
Din gününün kralıdır.

fatiha5: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

İyyake na’budu ve iyyake nestain
Yalnız senin köleniz ve yalnız senin atadıklarınız.

Fatiha-6: اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ

İhdinas sıratel mustakim
Ahd ettik, düz yoldan çıkmayacağız
Protondan elektrona doğru akan ruh, düz bir rotada ilerlemek zorundadır.

Fatiha-7: صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ

Sıratallezine en’amte aleyhim gayril magdûbi aleyhim ve lad dallin
Yılını tamamlamışların yolu! Gazaba uğramışların, sapmışların değil.