Yavuz Özmen bilimseltefsir.com
------

15/108 Kevser

 • Kevser; Kelime anlamı çokluk demektir. Fakat nedense cennette bir su olarak tefsir edile gelinmektedir.

  Evrendeki atom sayısı hakkında bir tahmin yapmaya çalışmak bile İnsan aklını dumura uğratacak çokluktadır. Her atomun etrafındaki elektromanyetizma da bu çokluk sayısıncadır.

  O halde Rabbin için enerji al ve aktar...

  Bu cümle içinde kurban kelimesi geçmediği halde "kurban kes" diye anlamı çıkarılmış. Zanları, ön yargılarınızı ve ezberleri bir kenara koymadan Kur'an kitabının anlatılarını değerlendirmemizin bir faydası olmayacaktır. Çünkü İnsanlar çok uzun süre bir yanlışa inandırıldıklarında önlerine konulan delilleri reddetme eğilimi sergilemektedir. Bunu, delillere inanmadıkları için değil, öyle inandıkları için yapıyorlar. Bu yüzden inançları boşa çıkaracak doğruluğu vazıh anlatılar her daim reddedilirler.

  Salli kelimesine gelince, kuyruk sokumundan yukarı kısım, sırt anlaşılır. Cümle biyolojik bedeninin sırtını işaret etmiyor, İns atomunun kuvveti nakletme işini yapan kısmı anlatıyor, burası protondur.
  Her İnsan farklı fikir sahibi olması zenginlik demektir. Ufku daralmış, yeni açılımlar üretemeyen bilim ve din adamları böylesi orijinal bilgilere neden kendilerini kapatıyorlar anlamak zor tabi. Sanırım fikirlerin iyi veya kötü olması önem arz etmiyor, işleyen bir sistem içinde kendisine maddi ve manevi tatmin sağlayan bir mevki elde ettikleri için olmalı. Akademisyenler bilgiyi nakletmekle görevlidirler, işte o bilgiyi tarih boyunca üretenler başkaları olmuştur.

  Böylelikle atoma deniliyor ki;
  Salli; Bir alev ve ateş ortamı olan enerji denizinden bu enerjiyi al ve dağıt...

  Salli “onu ateşe at” anlamına ve yaslan, kuvvet al anlamını da vermektedir. Buna göre Allah’ın kudretinin tecelli ettiği yer, enerji denizinde yüzen atomlar tıpkı ateşe atılmış gibidirler, böylece enerji dolan İns atomu bunu diğer atomlara adeta yaslanarak aktarır.

  Cümlenin devamında Kurban kesmek olarak tefsir edilen Nahr kelimesi elini göğsüne kaldır! demektedir. Bu cümleyi yine tamamen uydurma/benzetme ve zan ile tefsir eden ulema, hayvan boğazlanırken elin hayvan göğsüne temas ettirilmesini işaret ettiğini göstermişler ve buradan kurban emri çıkarmışlardır.

  Muhakkak ki sana ebter diye buğz ederler.
  Mushaf'taki tüm cümleler içinde aslından en uzak tefsir edilen budur; Güya, Hz. Muhammed'in oğlu olmaması yüzünden onu “Ebter: Nesli kesik” diye itham etmelerine karşılık bu vahiy nazil olmuştur. Ebter kelimesi soyu kesik anlamı taşımaz, Kuyruğu tamamen kesik anlamı olan bu kelime yine atomlar (âyetler) ile ilgilidir. Protonun dış görüntüsü bir sperma gibi fakat ondan daha uzun bir kuyruğa sahiptir. Allah’ın ipi diye benzettiğimiz bu kuyruk, protonun bitiminden elektron manyetizması içine kadar uzanmaktadır. Bu uzantının en uç kısmına Yer denmektedir.

kevser 1 : إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ

İnnâ : şüphesiz
a’taynâkel : size verdik
kevser: saçılan/manyetizma etkisi oluşturan akış
Şüphesiz, kevseri size verdik. (Muhammed ümmetini kastederek)

kevser 2 : فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

Fe salli: dua/varlığını devam ettirme işi/çalışma/görevini yapma
li rabbike : Rabbin için
venhar : yakın
Rabbin için çalış, ona yakınlaş.

kevser 3 : إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

İnne şânieke : senin şanın
huvel ebter: nesli kesik
Protonun yani Göğün uzantısı olan elektron "Oğul" diye anılmaktadır. Başka bir vahiy rivayetinde Yer ile Gök'ün birleşik olduğu bildirilir. Buna göre son nesil (hatemül enbiya) Muhammed nebinin elektronu önceki nebilere nazaran ters yöne yani yerden göğe doğru ilerlemekte, böylelikle elektron, protonun evladı sayılmamaktadır.

Yavuz Özmen bilimseltefsir.com