Yavuz Özmen bilimseltefsir.com
------

25/97 Kadir

 • Biz, O’nu Kadir Gecesi’nde indirdik...
  Yaratıcı, kâinatı inşa ederken yegane malzeme olarak Gece ve Gündüz ismini verdiği varlıkları kullandı. Bunlardan Gece isimli olanlarını on sınıf halinde yarattı.

  İsimlerinin gece olması, Kur’an’ı kelamdan ibaret sanan İnsanları ters köşeye yatırmıştır.
  Kur'an, mahlûktur!
  Kitap adı olsun diye anılmamıştır.
  Kitap, Kur'an'la ayetlerin (manyetizmayla atomların) kuşatılmasıyla meydana gelen bütün yapıya deniliyor.

  Gece ve Gündüz isimlerinde toplam on üç tane Gök kullanılarak evren kurulmuştur. Kelamcılar Gece ve Gündüzü yaşadığımız bir güne ait periyotlar olarak algılıyorlar. “On Gece” yi ise Ramazan ayının son on gecesi sanıyorlar. Hz. Muhammed 'in Ramazan ayı içinde itikâfa çekilmesini ellerine tutamak yapıp tamamı aziz olan oruç ayının belirli bir kısmını yücelterek hatalarını pekiştiriyorlar. Devamında ‘Kadir’ gecesini bu on gecenin içinde her hangi bir gece sanıyorlar.
  Gerçekte bizim için gece dedğimiz periyotta dünyanın bir yarısı gündüz değil midir? veya evrendeki her gök cisminin bir yarısı gece iken diğer yarısı gündüz değil midir? Ayrıca hareketli olan gündüz ve gece değil bilakis dünyanın kendisidir. Allah kadir gecesini belirsiz bir zaman dilimini beyan için kullanmaz. Hele Hz. Muhammed bu kadar önemli bir vakıayı saptamada dikkatsiz davranmış olabilir mi?

  Kadir Gecesini İnsan uydurması olan ‘Kandil' geceleriyle karıştırmamalıyız. (Kandil geceleri geleneğinin hepsi yakın tarihte icat olmuş hurafeden ibarettir. Peygamber zamanında ve sonrasında böyle bir tek uygulama yoktu.)

  Evrenin başlangıcında “Gök” isimli en temel varlık bulunuyor. Gece Gök’leri, durdukları yer ve üslendikleri ayrı vazifeler itibarı ile on tanedirler. Gece isimli ilk varlık “Kadir Gecesi”dir. O her şeyi içine alan Evren’dir. Büyük bir patlama şeklinde oluşmayıp bilakis ani bir başlama ile var olmuş ve oluş hızını aynen devam ettirmekte bir V harfi gibi büyümektedir. Büyüme tabandaki genişleme olarak ifade edilebilir. Fakat bu büyüme, içindekiler tarafından tespit edilemez. (Kırmızıya kayma ve Doopler etkisi hakkında vahiyler başka şeyler anlatıyor, onlara birlikte vakıf olacağız.) Evreni var eden ana Gök "Kadir gecesi" dir. O hiçlikte var olduğu için koni yapısının içi vardır ama dışı yoktur. Koninin bir duvarından dışarı çıkılsa diğer tarafından tekrar koninin içine girilir. (solucan deliği gibi) Bu yüzden içten ve dıştan küre şekilli sanılır. Kadir gecesi Gök'ü tek başına olduğu için onun büyüklüğünün miktarı bilinemez. Dün 1 m olduğunu varsaysak ve bugün genişleyip büyüyerek 10 m olduğunu kabul etsek bile aradaki büyüklüğü fark edemeyiz, ölçemeyiz ve en önemlisi tespit edemeyiz. Zihnimizde canlandıracağımız basit bir deney yaparak olayı anlamaya çalışalım; Fotoğraf makinenizin (telefon kamerası da olabilir) kadrajına büyüyen bir obje yerleştirin, örneğin yaklaşan bir araba olsun, yaklaştıkça büyüdüğünü varsayarak onu kadrajdan taşmayacak şekilde içinde tutmaya çalışın. Bir süre sonunda obje büyüdüğü için mecburen kadraja sığmayacaktır, siz yinede geri zum yaparak veya görüş açınızı büyüterek objeyi hep kadrajda tutun. İki hareket eş zamanlı olduğu sürece obje büyüdüğü halde vizörden izleyen gözlemci için bu obje sabit duruyormuş gibi algılanır. Özetle, evrenin ölçülerinin büyüklüğü, referansı olmadığından ötürü için konuşulamaz.

  Ve Kadir Gece’sinin ne olduğunu sana bildiren nedir?...
  Yaratıcının bize yönelttiği soru cümlesinin kendisi, başlı başına bilgi içeren bir ayrıntıyı oluşturmaktadır. Dikkat ederseniz, ne olduğunu bilir misin? demiyor, “Sana bildiren nedir?” diyor! Önceki vahiyi açıklamaya çalışırken onun büyüklüğünü algılayamayacağımızı anlamıştık; Bu vahiy ise içinde bulunan varlıkların, onunyapısını. İzafi olarak varlığı kabul edilse bile somut olarak ispatlayamayacağını bildiriyor. Modern bilim, Kadir gecesinin bünyesini dolduran enerji (varlık) için Higgs bozonu demektedir.

  Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır...
  Bu ay ne birzaman ölçüsü nede dünyanın uydusu değil elbet. Arapçada takvim ayı için "Şahr" kelimesi kullanırı. Kamer, fiziki yapıya sahiptir. Ay, gök konilerinin yansıtma özelliği gösteren hareketli dış çeperlerine deniliyor. Evren günü on iki koniden müteşekkil yapıya sahip. Böylece kendisi gibi bin aydan hayırlı olduğu vurgulanıyor. Kadir gecesinin diğer aylardan hayırlı olmasının sebebi, uzun bir süreç alan atomların inşa için kullanılabileceği merhaleye gelerek düşünsel nizamın fiziksel kurulabilir hal alması ve zekanın işlerliğe kavuşmasıdır.

  Diğer yandan Yer, Gök, Güneş, Ay, Dağ gibi isimler de atoma ait adlardır. Bu isimlerle atomlar anlatılmış fakat İnsanlar kendi bildikleri yer gök, güneş ay dağ sanmışlar ve ortaya anlam verilemeyen olaylar ve çelişkilerle dolu ifadeler çıkmıştır. Mesela vahiylerdeki Yer ile Gök arası bildiriminde yeryüzü ile gökyüzünün arası yoktur. Yeryüzünün bittiği yerde gökyüzü yani uzay başlar. Birbirine sıfır mesafe ile temas halindeki bu ikisinin arsında ne bir mekan vardır nede olmayan mekanda varlık mevcudiyeti konuşulamaz. Gerçekte Yer ve Gök atomun iki ayrı uzvudur ve aralarında 71 veya 72 veya 73 yıl mesafe vardır. Yani bu ikisinin arasında sonsuz sayıda levhi mahfuz (korunan levha) vardır. Bu levhaların kalınlığı olmadığından ötürü sonsuz sayıda levha sığmaktadır. Her insan atomunun yaşamına dair tüm kayıtlar bu levhalarda saklanmaktadır.

  Melekler ve ruh, onda inerler...
  Ana yapı Kadir gecesi olduğundan dolayı onun içinde yaratılan atomlar ve içindeki ruh Kadir Gece’si içindeki atomlara saflar halinde inerler.

  O, fecrin doğuşuna kadar selâmdır (selâmettir)...
  Evrenin gün döngüsü elli bin yıl olarak bildiriliyor. Bu dönüş bir turunu tamamlamaya yaklaştığında başlangıç noktasındaki varlıkların ömrü sona eriyor ki bu ana kadar yapının devam eden hayatının güvenliği vurgulanıyor.

kadir 1: إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.
Biz, O’nu (manyetizmayı) Kadir Gecesi’nde indirdik/ortaya çıkardık.

kadir 2: وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ

Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.
Herkes bilir, Kadir gecesinin ne olduğunu. (Dikkat: Ne zaman demiyor ve herkes bilir diyor!)

kadir 3: لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ

Leyletul kadri hayrun min elfi şehrin.
Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

kadir 4: تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ

Tenezzelul: iner - melâiketu : melekler - ver rûhu: ve ruh - fîhâ : nereye - bi izni rabbihim : Rabbinin izni - min kulli emrin: ve emrinden itibaren -
Melekler ve ruh, onda (o gecede) Rab’lerinin izniyle ve onun emrini takiben inerler.

kadir 5: سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

Selâmun: barış - hiye hattâ : ta ki - matlaıl: başlangıç - fecr: şafak -
Barış içindedirler, ta ki şafağın başlangıcına kadar.