Yavuz Özmen bilimseltefsir.com
------

21- 114 Nas

  • Nas: ins isminin çoğuludur ve içinde ruh barınan mekanı işaret ediyor.

    Hannas kelimesi sinsiliği, sinsice saklanmayı anlatıyor. Enerjinin/ruhun proton içine saklanması böyle anlatılıyor.

    İns içindeki boşluğa ruhun girmesine engel teşkil edecek harici dolumlar kötüdür.
    İns , ens sözcüğünden türemiştir onunda kökünde İnsiyan kelimesi var, anlamı duyuları ile hissedilebilen, ilişki kurulabilen, muhkem vaziyette sürekli ortada duran demektir.

    İns atomları/ayetleri muhkem atomlar olarak anılırken Cinn atomları müteşabih ayetler olarak geçiyorlar. Çünkü Cinn atomları içine girdikleri İns atomunun şeklini almaktalar, dolayısı ile müteşabih yani benzeşen durumundadırlar.

Nas-1: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ

Kul :de
euzu : sığınırım
bi rabbin : rabbine
nas : insan demeti
De ki: “Ben nasların Rabbine sığındım.”
Nas, ins'ler demektir. Çok sayıda ins mütevellit yapıyı işaret eder. Çok sayıda kuark, bir proton oluşturur.

Nas-2: مَلِكِ النَّاسِ

Melikin nas : Nas'ların meleklerine (sığınırım)
inslerin her birinin muhitindeki etki sağlayan organlar melek diye anılıyor. Yani melekler müstakil varlıklar olmayıp bilakis atomun fonksiyonlarıdır. Cebrail meleği ruhu kuşatmıştır. Cebrail ruhu sıktığında Ruh, çınlama işitmiş olur. Ruh cebraile ve diğer meleklere mündemiç haldedir.

Nas-3: إِلَهِ النَّاسِ

İlahin nas: Nas'ın ilahına
İlah, varlıkları/enerjiyi oluşturan etken/sebeptir. Her atomun bir ilahı vardır fakat ilah tektir. Karmaşık gelebilir fakat örnek vermek adına benzetmek caizdir; Sıfırı örnek verebiliriz, sayısız sıfır yinede tek bir sıfır durumundadır.

Nas-4: مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ

Min şerril : şerrinden
vesvasil : kırşkırtma/iç huzuru bozma
hannas : fısıltının
Fısıltılarıyla nasları kışkırtanların şerrinden

Nas-5: الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ

Ellezi : hangi
yuvesvisu : tedirginlik/endişe
fi sudurin : göğüslerinin içi
nas: insanların
Nasların göğüslerini endişeyle dolduran

nas-6: مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ

Minel cinneti ven nas
Cennet ve naslara (sığınırım)
Cennet, cehennemin/evrenin enerji denizi içinde serin bir yere deniyor. Cehenemde yanmaktan kurtulmanın yolu sığınacak bir boşluktur.