Yavuz Özmen bilimseltefsir.com
------

5- Fatiha (1)

 • Fatiha için Kur'an'ı açış suresi olduğu ve direkt olarak Hz. Muhammed 'i muhatap aldığı söylenir. Fatiha gerçekte, Allah'ın zatını anlatan özel bir bölümdür.

 • "Bi ismi Allah" sadece İnsanlara bir önerme olmayıp ta en başta evrenin başlangıcının Allah adıyla/Allah'ın zatından olduğunu bildirir.

  Sonrasında Rahman'ın anlamı içinde evrenin yaratıldığı enerji denizidir. O, içindeki her şeyi yakacak ve yok edecek kudreti barındırır. Rahim kelimesinin anlamı benlikleri yok olmaktan korunmuş şekilde varlıklar yaratmasıdır. Bu iki kelimeyi "ve" şartıyla birlikte kullanılarak var eden ve yok eden kudretin sahibi olduğunu bildirir. Rabbül âlemin yani âlemlerin Rabbi kavramındaki rab kelime-si terbiye eden diye çevirmek eksik ve yanlış sayılabilir. Evrenin kendisi olan Kadir gecesi başta olmak üzere onu içindeki her şey enerjiden müteşekkil bir yapıya sahiptir. Kadir gecesi başta olmak üzere diğer dokuz gece ve üç gündüzün yapı taşı, ısı enerjisi yani harekettir. Her şey hareket ediyor ve ihtiyaçları olan enerjiyi de Allah sağlıyor. Hareket eden her varlığın enerji ihtiyacını karşılama eylemine Rabbülâlemin / âlemleri besleyen deniliyor. Dikkat ediniz Allah nefslere Ben sizin Allah'ınız değil miyim? diye sormuyor, Ben sizin Rabbiniz değil miyim? diye soruyor. Bunun sebebi, nefsler Allah'ı kabul etmese bile en zayıf akıl sahibi mahlûkun ana enerji kaynağını inkâr edememesidir. Allah'ı bilimden soyutlayan İnsanlar da bunu kabul etmekteler. Çünkü fizikte enerjinin korunumu yasası, direkt olarak bu kaynağı işaret ediyor.

  Vahiylerde bildirilen din gününü kıyamet anı ile ilişkilendir-mek yanlış olur. Kıyamet için genellikle "beklenen an" deniliyor. Din gününden bir günün anlaşılmamalıdır. Din günü, amellerin karşılığının ayrıştığı olayın adı oluyor. Din, dünya hayatı boyunca kişinin sahip olduğu kendi yaşam felsefesine paralel olarak sergilediği eylemlerin adıdır. Anlaşıl-dığı üzere din bir müessese değil, aksine bireyseldir. Kafirun isimli pasajda dinin bu özelliği, sizin dininiz ve benim dinim ifadesiyle açıkça dile getiriliyor.

  Cehennemlik atomlar, bir alevle enerjiye dönüşerek Kadir gecesinin bünyesine karışıyorlar. Bu olay nice element için sayısız defalar gelişmiş ve onların atomları böyle helâk olmuşlar. Mümin atomlar ise cennet hükmünde olan elementler içindedir-ler. Cennetten daha büyük mükafat ise, Sıratı müstakim denilen düz yoldan akarak Allah'a ulaşmak oluyor. (Bu yollar diğer bölümlerdeki ilgili açıklamalarla detay kazanıyor)
  Mushaf ta her pasajın başına bir besmele yazılıp sonra âyet olarak sayılmaktadır. Ünlü bir müfessir "İki türlü besmele vardır, birisi fatihanın birinci ayeti diğeri de neml 30 dur diyor ve sure başlarına bu besmele yazılır" diye ekliyor; Fakat bu iki besmele-nin ne farkı var onu belirtmiyor. Bu laf oyununu, fatihanın başına ayrıca bir besmele yazmamak için yapıyor sanırım. Gerçekte diğer vahiylerin de besmele ile önemi eşittir. Bu yüzden besmelenin diğer tüm bölümlerin başına yazılması ve okunması çok mühim bir yanlıştır. Vahiylerin başına ve/ya sonuna zarf, pul, anahtar gibi benzetmelerle eklemeler yapmak anlamsızdan da ötedir. Çünkü vahiylerin öncesinde Cebrail hiç besmele zikretmemiştir. Besmele dediğimiz vahiy, 5. sıradaki Fatiha bölümünde bildirilmiş olmasına rağmen kendinden önceki bölümlerin (surelerin) başına da yazılmaktadır. Üstelik nedense fatihanın başına yazılmamaktadır. Hz. Muhammed hiçbir vahyin öncesinde besmele vahyini zikretmemiştir. Hitap öncesinde söze besmele yerine Elif Lam Ra âyetleri okunarak başlanılıyordu.
  Her tür dünya işi görme eylemi öncesinde ise Euzubillahimineşşeytanirracim diyerek başlanılmalıdır, bu Allah'ın bir emri olarak bizzat vahiy ile sabittir.

  Besmele günlük hayatta sadece Allah'ın Rab özeliği tecelli ettiği işler öncesinde, beslenme, hayvan boğazlama gibi bismil olması gereken işlerin öncesinde, Bismillah (Bi-ismi-Allah) şeklinde anılır.

1: بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillâhir rahmânir rahîm
Rahmân ve rahîm olan Allah'ın ismi ile.

2: الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

El hamdu lillâhi rabbil âlemîn
Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’adır.

3: الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

Er rahmânir rahîm
Rahmân’dır, Rahîm

4: مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ

Mâliki yevmid dîn
Dîn gününün mâliki.

5: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

İyyâke na’budu ve iyyâke nestaîn
Yalnız Sana kul olunur ve yalnız Senden istenir.

6: اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ

İhdinâs sırâtel mustakîm :Düz
bize düz yolu göster

7: صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ

Sırâtallezîne en’amte aleyhim gayril magdûbi aleyhim ve lâd dâllîn
O yol ki; üzerlerine nimet verdiklerinin yoludur. Üzerlerine gadap duyulmuşların ve dalâlette kalmışların yolu değil.