Yavuz Özmen bilimseltefsir.com
------

21- Nas (114) ----------- insan demeti / Beyin

 • Hannasın vesveselerinin şerrinden...

  Hannas İnsanların göğüslerine vesvese verir...

  Önceki pasajın anlattıkları hakkında protonun içindeki boşlu-ğa enerjinin akarak dolduğuna değindik. Burada vesvese his, gizli ses, fısıltı demektir. Protonun içindeki boşluğa hannasın vesvese şeklinde etkisi bir his oluşturuyor. Hannas kelimesi sinsiliği, sinsice saklanmayı anlatıyor. Enerjinin sessizce akarak protonun içine saklanması böyle anlatılıyor. Dolan enerji bir duygu bir his oluşturuyor. Protonun içinde bulunan beş in (boşluk), beş duyunun hissini oluşturur. Altıncı "İn" zaman hissine aittir. Zamanın geçmesi, akması da bir duyudur. Üstelik en temel hazzı, bu duyu verir. Yaşamak, zamanı hissetmek demektir ve en büyük hazdır, lezzettir. İnsanın göğsü, protonun çeperi / bucakları dediğimiz yedinci Gök'tür. İnsanlardan ve Cinnlerden...

  Protonun içindeki altı boşluk İns adı altında anılırken bu boşluğa girip protonun şeklini alan enerjiye Cinn deniliyor.

  İns , ens sözcüğünden türemiştir onunda kökünde İnsiyan kelimesi var, anlamı duyuları ile hissedilebilen, ilişki kurulabi-len, muhkem vaziyette sürekli ortada duran demektir.

  İns atomları/âyetleri muhkem atomlar olarak anılırken Cinn atomları müteşabih âyetler olarak geçiyorlar. Çünkü Cinn atomları içine girdikleri İns atomunun şeklini almaktalar, dolayısı ile müteşabih yani benzeşen durumundadırlar.

1: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ

Kul : de - eûzu : sığınırım- bi rabbin: rabbine - nâs: insan demeti-
De ki: “Ben nasların Rabbine sığındım.”
(İnsanların rabbine sığındım şekinde tercümeler yanlıştır. Nas, insanlar demektir. Naslar ise çok sayıda insandan mütevellit demetlerin her birini kast eder. Bu tıptı ağaç ve orman kavramlarına benziyor; İnsan bir ağaç iken nas, ormandır. Burada "ormanlar" gibi ayrıca bir çoğul ifade vardır. beyinlerimizde çok sayıda insan atomu vardır. Allah bizim beynimizdeki insan atomlarının birlikteliğine nas demektedir. İnsan akıl üzere iken nas, zeka sergilemektedir.)

2: مَلِكِ النَّاسِ

Melikin nâs.
Nas'ların meleklerine (sığınırım)
(İnsan tekil, nas oman örneğindeki gibi çoğuldur; insanların her birinin muhitindeki varlıklar meleklerdir. Öncelikle cebrail meleği ruhu kuşatmıştır. Ruh ise cebraile ve diğer meleklere mündemiç haldedir, onlara sığınmıştır.)

3: إِلَهِ النَّاسِ

İlâhin nâs
Nas'ın mucidine
(İcat etmek, o yokken tecelli ettirmektir. Burada ortaya çıkarmak veya meydana getirmek fiilleri olayı tanımlamaz bilakis saptırır. Çünkü ancak mektum-gizli- şeyler ortaya çıkarılır, olmayan şeyi ortaya çıkarttı diyemeyiz. Yine mütekallimlerin maruf hatası böylesi eylemleri ifade için yaratma fiilini kullanmalarıdır. Yaratma ile ancak bir varlık içinde yarık elde etmede kullanılabilir. İlah, varlıkları/enerjiyi oluşturan etken/sebeptir. Her atomun bir ilahı vardır fakat ilah tektir. Karmaşık gelebilir fakat örnek vermek adına benzetmek caizdir; Sıfır ilah kabul edilecek olunursa, sayısız ilah yinede tek bir ilah durumundadır.)

4: مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ

Min şerril : (sığınırım) şerrinden- vesvâsil : kırşkırtma/iç huzuru bozma- hannâs: fısıltının-
Fısıltılarıyla nasları kışkırtanların şerrinden (Allah'a sığınırım).

5: الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ

Ellezî : hangi- yuvesvisu: tedirginlik/endişe - fî sudûrin: göğüslerinin içi- nâs.
Nasların göğüslerini (protoun içini) endişeyle dolduran

6: مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ

Minel cinneti ven nâs.
Cennette durmakta olan naslardan (da Allah'a sığınırım)